Imprimir Imprimir

Para imprimir utilizar navegadores google chrome e internet explorer

Imprimir

VI SEM.DE GESTIÓ EN FARMÀCIA HOSPITALÀRIA PER A DIRECTIUS “INNOVACIÓ I SOSTENIBILITAT". Són els resultats en salut la resposta?

29, 30 de novembre 2018

Premsa
 
Imatges
 

Contingut

La innovació terapèutica i diagnòstica en el SNS és un factor que genera expectatives de benefici social però, indubtablement, tensiona al sistema, ja sigui des de la perspectiva econòmica o organitzativa. L'impacte en els costos a curt termini, les seves incerteses, i fins i tot, la seva prioritat per als sistemes de salut, obliga a buscar fórmules que permetin equilibrar l'accés equitatiu, la sostenibilitat econòmica del sistema, la recompensa a l'esforç innovador i, alhora, minimitzar el cost d'oportunitat associat i generar rendibilitat social. L'experiència nacional i internacional ens indica que el model per enfrontar aquesta situació requereix d'una estratègia integral que permeti orientar la innovació al resultat a través d'un procés dinàmic que combina l'avaluació, la compra intel·ligent i la gestió de la utilització. Garantir la integritat i dinamisme d'aquest procés requereix necessàriament de la incorporació de tecnologia i eines que facilitin el registre i anàlisi d'informació i millorin el coneixement en relació als resultats derivats de la utilització de la innovació terapèutica i diagnòstica. En definitiva, gestionar eficientment la innovació en l'àmbit terapèutic i diagnòstic requereix també de innovar tecnològica i organitzativa. La compra de béns i serveis, per part de les organitzacions públiques, es converteix en aquest esquema en una eina estratègica que ha de permetre orientar els recursos als objectius estratègics, traslladar informació rellevant als agents implicats i facilitar, de forma eficient i oportuna, el desenvolupament i incorporació de innovació útil per al sistema. El nostre SNS és altament descentralitzat en les seves decisions, Aquesta situació fa que no existeixi una única aproximació per afrontar l'accés a la innovació. En pràcticament tots els entorns de gestió del SNS s'han desenvolupat experiències, més o menys estructurades, que permeten  disposar de coneixement aprofitable per a l'enfortiment i desenvolupament dels processos de gestió de la innovació. Existeix per tant un substrat del que partir per enfrontar els problemes derivats de la innovació present i futura. L'objectiu d'aquest seminari, en la seva edició actual de Barcelona i en futures rèpliques a desenvolupar al llarg de la geografia del SNS espanyol, és justament poder compartir el coneixement i experiències desenvolupades i els seus resultats de manera que les dinàmiques creatives d'un sistema tan descentralitzat com el nostre puguin aportar valor al conjunt. Per a això s'integra en l'agenda d'aquesta activitat una part general en la qual diferents agents del SNS poden explicar i compartir les seves iniciatives i una segona part més centrada en metodologia de casos en què es mostraran i discutirien experiències concretes desenvolupades en el territori en què es realitza l'esdeveniment. així mateix, la metodologia que s'utilitzarà durant el seminari permetrà als assistents poder analitzar la factibilitat de l'extrapolació d'aquestes iniciatives en els seus propis contextos.

Programa

Dijous, 29 de novembre
16.00-16.45h Benvinguda. Visita guiada al recinte modernista
16.45-17.00h INAUGURACIÓ
Josep Torrent-Farnell. Director de l’Àrea del Medicament, Generalitat de
Catalunya.
Emilio Lora-Tamayo. Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Francesc Iglesias. Adjunt a la Direcció - Institut Català de la Salut.
Olga Espallardo. Directora de Relacions Institucionals UCB Pharma, S.A.
17.00-17.30h PONÈNCIA INAUGURAL: AQuAS en la compra pública innovadora.
César Velasco. Director AQuAS.
17.30-19.15h TAULA RODONA: L'orientació al resultat com a estratègia per a la gestió de la innovació.
Modera: Toni Gilabert. Director de l'Àrea de Farmàcia i del Medicament CSC.
Caridad Ponte. Gerent Armonització Farmacoterapèutica, Catsalut.
Blanca Segurola. Coordinadora del programa corporatiu de Farmàcia, Osakidetza.
José Manuel Martínez-Sesmero. Director Innovació i Investigació SEFH.
Santiago Alfonso. Director Gerent d'Acció Psoriasi.
Joan Miquel Nolla. Cap del Servei de Reumatologia Hospital Universitari de Bellvitge
19.15-19.30h INTRODUCCIÓ A LES SESSIONS PARAL·LELES DE CASOS
I TANCAMENT PRIMER DIA
Josep Lluís Segú. Soci Director d'Oblikue Consulting.
21.00h Sopar
Divendres, 30 de novembre
09.30-13.00h SESSIONS DE CASOS PER GRUPS
Sessió ICO
L'experiència de l'ICO (Institut Català d'Oncologia) es tradueix en un marc estratègic orientat al resultat i fonamentat en la solidesa organitzativa interna i el partenariat amb la indústria
innovadora. S'explicaran en aquesta experiència el marc estratègic i les accions i instruments derivats en diferents nivells (Organització Interna, Model de partenariat, integració del negocio innovador, incloent la provisió d'innovació i la recerca, model de compra per resultats, etc.). S'aportaran resultats, avaluació, lliçons apreses, barreres i visió de futur.
Anna Clopés. Directora de Suport a l'Assistència de l'ICS i directora general adjunta de l'ICO.
Josep Ramon Germà-Lluch. Director de Recerca, Estratègia Clínica i Resultats Oncològics de l'ICO.

Sessió Sant Pau
Experiència vinculada a un model de compra innovadora de tecnologia mèdica a l'àrea cardiovascular (desfibril·ladors implantables). Es tracta d'un model de compra que integra serveis i risc compartit, tant des de la perspectiva financera com de resultats clínics. Es farà una
explicació de l'entorn que origina aquesta experiència, la visió dels clínics, la visió de l'àmbit de compres i contractacions i de la indústria tecnològica. S'aportaran resultats, avaluació, lliçons apreses, barreres i visió de futur.
Mª Antonia Mangues. Cap del Servei de Farmàcia. Hospital de la Sant Creu i Sant Pau.
Xavier Viñolas. Director Servei Cardiologia Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Mireia Barroso. Cap de Contractació de la Fundació de Gestió Sanitària del HSCSP.

Sessió AQUAS i Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC)
Experiències de compra innovadora en el marc de la internacionatlizació. S'exponsaran exemples d'experiències de compra innovadora mitjançant diversos models de desenvolupament inicial i posterior internacionalització i generació de xarxes d'innovació. L'objectiu es descriure com aquests processos que integren la generació d'idees i la internacionalització són útils al SNS per incorporar
eficientment innovació que aporta valor.
Ramon Maspons. Director d'Innovació AQuAS.
Toni Gilabert. Director de l'Àrea de Farmàcia i del Medicament CSC.
13.00-14.30h Treball en grup
14.30-15.30h Dinar
15.30-17.00h PRESENTACIÓ DE TREBALLS I TAULA RODONA.
Modera: Josep Lluís Segú. Soci Director Oblikue Consulting, i Olga Espallardo. Directora Relacions Institucionals UCB Pharma, S.A.
Yolanda Puiggros. Sòcia Healthcare & Life Sciences de Roca Junyent.
Francesc Iglesias. Adjunt a la Direcció- Institut Català de la Salut.
Toni Gilabert. Director de l'Àrea de Farmàcia i del Medicament CSC.
Mª Antònia Mangues. Directora Servei de Farmàcia Hospital de la Sant Creu i Sant Pau.
Anna Clopés. Directora de Suport a l'Assistència de l'ICS i Directora General Adjunta de l'ICO.
Ramon Maspons. Director de Innovación AQuAS.
17.00h RESUM I CONCLUSIONS

Informació útil

  • Codi: 1818

    
  • Data: 29, 30 de novembre 2018

    
  • Lloc de realització: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

    
  • Direcció: DIRECCIÓ ACADÉMICA
   Francesc Iglesias. Adjunt a la Direcció- Institut Català de la Salut.
   Joaquín Estévez. President SEDISA.
   Mª Antònia Mangues. Cap de Servei de Farmàcia. Hospital de la Sta. Creu i St. Pau.

   COMITÈ CIENTÍFIC
   Yolanda Puiggros. Socia Healthcare & Life Sciences Roca Junyent.
   Francesc Iglesias. Adjunt a la Direcció - Institut Català de la Salut.
   Toni Gilabert. Director de l'Àrea de Farmàcia i del Medicament CSC.
   Mª Antònia Mangues. Cap de Servei de Farmàcia. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
   Ramon Maspons. Director d'Innovació AQuAS.
   Josep Lluis Segú. Soci Director d'Oblikue Consulting.
   Olga Espallardo. Directora de Relacions Institucionals UCB Pharma, S.A.


    
  • Coordinació:

    
  • Patrocini:

    
  • Col·laboració:

    
  • Més informació: SECRETARIA ACADÉMICA
   Carlos León. Regional Access Mger. UCB Pharma, S.A
    
  • Informació de crèdits universitaris de lliure elecció:

    
  • Ponents: