Imprimir Imprimir

Para imprimir utilizar navegadores google chrome e internet explorer

Imprimir

Escola ´Pau i conflictes´. Curs I. Introducció a la cultura de pau

24 Octubre- 28 novembre 2018

Preus / Precios / Prices
 


 

#culturadepau
 
Presentacions
 
Imatges
 
Arxius de so
 

Contingut

La Cultura de Pau està basada en els principis enunciats en la Carta de les Nacions Unides, així com en el preàmbul de la Constitució de la UNESCO, que se centra en el respecte als drets humans, la democràcia, la tolerància, la convivència, la promoció del desenvolupament, l'educació per a la pau, la gestió i transformació dels conflictes, la reducció de la violència i l'ús dels valors de la noviolència per a restablir la pau i consolidar-la arreu. El 1999 l'Assemblea General de l'ONU aprovà el document "Declaració i Programa d'Acció per a una Cultura de Pau" en el que estructurava i impulsava la defensa de tot el que s'entén per cultura enfocant la pau i la transformació pacífica del món. La Constitució de la UNESCO és especialment clarivident en algunes de les seves asseveracions, com ara en la primera de totes: "Donat que les guerres neixen en la ment de les persones, és en la ment de les persones on han d'erigir-se els baluarts de la pau". Aquest curs és el primer d'un seguit de de cicles que pretén encetar les activitats de l'Escola de Pau i Conflictes del Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB)-Centre Ernest Lluch, i que s'inicia amb una Introducció a la Cultura de Pau. Aquest primer curs destaca els elements clau d'aquesta Cultura de Pau de la Declaració i Programa d'Acció de la UNESCO, i ofereix una síntesi prou elaborada del seu context històric i marc conceptual i teòric del que s'entén per pau, la seva oposició (la violència i les guerres) i la transició que la noviolència pot aconseguir fent evolucionar situacions de violència cap a contextos de pau. En els pròxims cursos s'aniran desenvolupant els elements introductoris tractats en aquest primer curs de l'Escola de Pau i Conflictes del CUIMPB-Centre Ernest Lluch.

Programa

24 d’octubre. Aula 2
18.00–20.00h El concepte de pau i la Cultura de Pau
Xavier Garí
31 octubre. Aula 2
18.00–20.00h Història de la pau i de la violència
Xavier Garí
7 novembre. Aula 2
18.00–20.00h El treball per la pau: temàtiques, campanyes, accions, ONG
Jordi Armadans
14 novembre. Aula 2
18.00–20.00h El concepte de violència: definició, característiques, història i tipologies
José Sols
21 novembre. Aula 2
18.00–20.00h La transició obligatòria de la violència a la pau: la noviolència
Antoni Soler
28 novembre. Sala Raval

18.00–20.00h
Estat actual de la pau al món
Josep Maria Royo
 
 

 
 
 
 

Informació útil

  • Codi: 1811

    
  • Data: 24 Octubre- 28 novembre 2018

    
  • Lloc de realització:
   Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
   Montalegre, 5
   Barcelona

    
  • Direcció: Xavier Garí, Escola “Pau i Conflictes” CUIMPB-Centre Ernest Lluch, professor de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
    
  • Coordinació:

    
  • Patrocini:

    
  • Col·laboració:

    
  • Més informació:
   Secretaria d’alumnes
   Montalegre, 5
   08001 Barcelona
   Tel: 93 301 75 55
   Fax: 93 412 00 55
   cuimpb@cuimpb.cat

    
  • Informació de crèdits universitaris de lliure elecció:

    
  • Ponents:
   Jordi Armadans, director de la Fundació per la Pau
   Xavier Garí, Escola “Pau i Conflictes” CUIMPB-Centre Ernest Lluch, professor de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
   Josep Maria Royo, politòleg i analista sobre conflictes i construcció de pau de l’Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona
   Antoni Soler, president de la Fundació per la Pau
    José Sols, director de la Càtedra d’Ètica de l’IQS-Universitat Ramon Llull