Imprimir Imprimir

Para imprimir utilizar navegadores google chrome e internet explorer

Imprimir

Dinàmiques de població i habitatge a Barcelona: noves mirades per entendre la complexitat

30 de novembre 2017

Preus / Precios / Prices
Ho sentim, no queden places disponibles.
Si ho desitja pot apuntar-se a la llista d'espera.
 


 

Contingut

L’increment de la mobilitat i la diversificació de les formes de vida urbana fan que cada cop sigui més difícil donar respostes a preguntes bàsiques sobre les ciutats: quantes persones hi viuen? Quin tipus de llars formen? Quin perfil tenen, en termes de benestar material, de salut, d’educació o de treball? Com canvien de residència i per què? Alhora, les pròpies dinàmiques de canvi i de creixent complexitat social –que deriven en nous problemes i necessitats- fan que resulti essencial dissenyar sistemes d’informació àgils i sofisticats, que permetin fonamentar diagnòstics d’alta qualitat.
L’Ajuntament de Barcelona compta amb registres com el padró d’habitants, que aporten una informació de base sòlida i contrastada. El pas de la informació al coneixement, però, demana altes capacitats analítiques. Per altra part, els registres administratius tenen limitacions a l’hora de captar determinats fenòmens, perquè no incorporen la part informal de la societat ni determinades variables clau. En aquestes  circumstàncies, l’Ajuntament ha volgut dotar-se de dos recursos que poden tenir molt recorregut: un aplicatiu estadístic que facilita l’anàlisi del padró d’habitants i una potent enquesta sociodemogràfica, en què s’han entrevistat més de 4.000 llars..
Aquesta jornada pretén donar a conèixer tant els instruments com els primers resultats  obtinguts, en termes de noves dades i intuïcions de nou coneixement. I fer-ho des d’un enfocament crític i obert, que n’estimuli l’ús científic i social. Comptar amb la visió  experta del Centre d’Estudis Demogràfics, així com amb la participació de les institucions, entitats i persones interessades en la matèria, són la millor garantia per aconseguir-ho.

Programa

Dijous, 30 de novembre
09.15-09.30h Inauguració
Gerardo Pisarello, primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona
Maria José García Celma, directora acadèmica CUIMPB – Centre Ernest Lluch
Andreu Domingo i Antonio López Gay, directors del curs
09.30-10.45h Taula 1. L’Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona 2017: concepció, disseny i resultats
Presentació i moderació: Marta Isach
Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona: disseny metodològic i realització. Txell Perramon
Primer avançament de resultats: el perfil sociodemogràfic de la ciutat de Barcelona. Màrius Boada
Relatoria (valoració, conclusions i propostes): Juan Antonio Mòdenes
10.45-11.15h Pausa
11.15-12.30h Taula 2. Anàlisi de la mobilitat residencial a través del padró d’habitants
Presentació i moderació: Dolors Cotrina
Els patrons de mobilitat residencial a Barcelona (1996-2016). Cristina Cárcel
Un model per a la detecció i anàlisi de processos de gentrificació. Màrius Boada
Relatoria (valoració, conclusions i propostes): Toni López
12.30-13.45h Taula 3. De les dades a l’acció: implicacions per a les polítiques municipals
Presentació i moderació: Ramon Canal
Implicacions per a les polítiques d’inclusió social. Lluís Torrents
Implicacions per a la política municipal d’habitatge. Javier Burón
Relatoria (valoració, conclusions i propostes): Andreu Domingo
13.45-14.00h Cloenda de la jornada
Laia Ortiz, tercera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona
   
 
Informació útil

  • Codi: 1711

    
  • Data: 30 de novembre 2017

    
  • Lloc de realització: Auditori
   CERC (Centre d'Estudis i Recursos Culturals)
   Montalegre, 7
   Barcelona

    
  • Direcció:
   Andreu Domingo, Centre d’Estudis Demogràfics
   Toni López, Centre d’Estudis Demogràfics

    
  • Coordinació: Ramon Canal, Ajuntament de Barcelona

    
  • Patrocini:

    
  • Col·laboració: Ajuntament de Barcelona

    
  • Més informació:
   Secretaria d’Alumnes
   Montalegre, 5
   08001 Barcelona
   Tel: 93 301 75 55
   Fax: 93 412 00 55
   cuimpb@cuimpb.cat

    
  • Informació de crèdits universitaris de lliure elecció:

    
  • Ponents:

   Màrius Boada, director d’Estadística i Estudis d’Opinió, Ajuntament de Barcelona

   Javier Burón, gerent d’Habitatge, Ajuntament de Barcelona

   Ramon Canal, director del Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona

   Cristina Cárcel, cap del Departament d’Estadística, Ajuntament de Barcelona

   Dolors Cotrina, cap del departament d'Estudis i Programació, Ajuntament de Barcelona

   Andreu Domingo, subdirector del Centre d’Estudis Demogràfics

   Marta Isach, cap del departament d'Estudis d’Opinió, Ajuntament de Barcelona

   Antonio López Gay, investigador del Centre d’Estudis Demogràfics

   Juan Antonio Mòdenes, investigador del Centre d’Estudis Demogràfics

   Txell Perramon, directora de l’Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona

   Lluís Torrents, director de Planificació i Innovació de l’Àrea de Drets Socials, Ajuntament de Barcelona