Imprimir Imprimir

Para imprimir utilizar navegadores google chrome e internet explorer

Imprimir

Dinàmiques de població i habitatge a Barcelona: noves mirades per entendre la complexitat

30 de novembre 2017

#poblaciohabitatge

Imatges
 

Presentacions

 
Arxius de so
 

Contingut

L'increment de la mobilitat i la diversificació de les formes de vida urbana fan que cada vegada sigui més difícil donar respostes a preguntes bàsiques sobre les ciutats: quantes persones hi viuen? Quin tipus de llars formen? Quin perfil tenen, en termes de benestar material, de salut, d'educació o de treball? Com canvien de residència i per què? Així mateix, les pròpies dinàmiques de canvi i de creixent complexitat social -que deriven en nous problemes i necessitats- fan que resulti essencial dissenyar sistemes d'informació àgils i sofisticats, que permetin fonamentar diagnòstics d'alta qualitat.
L'Ajuntament de Barcelona compta amb registres com el padró d'habitants, que aporten una informació de base sòlida i contrastada. El pas de la informació al coneixement, però, demana altes capacitats analítiques. D'altra banda, els registres administratius tenen limitacions a l'hora de captar determinats fenòmens, perquè no incorporen la part informal de la societat ni determinades variables clau. En aquestes circumstàncies, l'Ajuntament ha volgut dotar-se de dos recursos que poden tenir molt recorregut: un aplicatiu estadístic que facilita l'anàlisi del padró d'habitants i una potent enquesta sociodemogràfica, on s'han entrevistat més de 4.000 llars.
Aquesta jornada pretén donar a conèixer tant els instruments com els primers resultats obtinguts, en termes de noves dades i intuïcions de nou coneixement. I fer-ho des d'un enfocament crític i obert, que estimuli l'ús científic i social. Comptar amb la visió experta del Centre d'Estudis Demogràfics, així com amb la participació de les institucions, entitats i persones interessades en la matèria, són la millor garantia per aconseguir-ho.

Programa

Dijous, 30 de novembre
09.15-09.30h Inauguració (Arxiu de so)
Maria José García Celma, directora academica del CUIMPB – Centre Ernest Lluch
Ramon Canal, coordinador del curs
09.30-10.45h Taula 1. L'Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona 2017: concepció, disseny i resultats (Arxiu de so)
Presentació i moderació: Marta Isach
Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona: disseny metodològic i realització. Txell Perramon
Primer avanç de resultats: el perfil sociodemogràfic de la ciutat de Barcelona. Màrius Boada
Relatoria (valoració, conclusions i propostes): Juan Antonio Módenes
10.45-11.15h Pausa
11.15-12.30h Taula 2. Anàlisi de la mobilitat residencial a través del padró d'habitants (Arxiu de so)
Presentació i moderació: Dolors Cotrina
Els patrons de mobilitat residencial a Barcelona (1996-2016). Cristina Cárcel
Un model per a la detecció i anàlisi de processos de gentrificació. Màrius Boada
Relatoria (valoració, conclusions i propostes): Toni López
12.30-13.45h Taula 3. De les dades a l'acció: implicacions per a les polítiques municipals (Arxiu de so)
Presentació i moderació: Ramon Canal
Implicacions per a les polítiques d'inclusió social. Lluís Torrents
Implicacions per a la política municipal d'habitatge. Javier Burón
Relatoria (valoració, conclusions i propostes): Andreu Domingo
13.45-14.00h Cloenda de la jornada (Arxiu de so)
Andreu Domingo, president del Centre d’Estudis Demogràfics
   
Informació útil

  • Codi: 1711

    
  • Data: 30 de novembre 2017

    
  • Lloc de realització: Auditori
   CERC (Centre d'Estudis i Recursos Culturals)
   Montalegre, 7
   Barcelona

    
  • Direcció:
   Andreu Domingo, Centre d’Estudis Demogràfics
   Toni López, Centre d’Estudis Demogràfics

    
  • Coordinació: Ramon Canal, Ajuntament de Barcelona

    
  • Patrocini:

    
  • Col·laboració: Ajuntament de Barcelona

    
  • Més informació: Secretaria d'Alumnes
   Montalegre, 5
   08001 Barcelona
   Tel: 93 301 75 55
   Fax: 93 412 00 55
   cuimpb@cuimpb.cat

    
  • Informació de crèdits universitaris de lliure elecció:

    
  • Ponents:
   Màrius Boada, director d'Estadística i Estudis d'Opinió, GTP, Ajuntament de Barcelona
   Javier Burón, gerent d'Habitatge, Ajuntament de Barcelona
   Ramon Canal, director del Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona
   Cristina Cárcel, cap del Departament d'Estadística,  Ajuntament de Barcelona
   Dolors Cotrina, cap del Departament d'Estudis i Programació, Ajuntament de Barcelona
   Andreu Domingo, subdirector del Centre d’Estudis Demogràfics
   Marta Isach, cap del Departament d'Estudis d'Opinió, Ajuntament de Barcelona
   Antonio López Gay, investigador del Centre d’Estudis Demogràfics
   Juan Antonio Módenes, investigador del Centre d’Estudis Demogràfics
   Txell Perramon, directora de l'Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona
   Lluís Torrents, director de Planificació i Innovació de l'Àrea de Drets Socials, Ajuntament de Barcelona